โรคราสนิม (Rust) ขององุ่น

ชื่อโรค/แมลง

โรคราสนิม (Rust)

เชื้อสาเหตุ

พืชอาศัย (Host)

องุ่น

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

สภาพที่ความชื้นสูง

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

มกราคม มีนาคม เมษายน

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

ใบแก่

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

เป็นโรคที่เกิดในใบแก่ ในสภาพที่ความชื้นสูงจึงไม่มีปัญหานักในการปลูกองุ่นในโรงเรือน ระยะแรกเห็นเป็นจุดเล็กๆ สีเหลืองใต้ใบ ปรากฏกลุ่มสปอร์สีเหลืองบริเวณด้านใต้ใบ บนผิวใบด้านบนจะพบแผลสีน้ำตาลคล้ำ ถ้าเกิดรุนแรงจะทำให้ใบร่วง โรคนี้ระบาดได้ง่ายโดยสปอร์พัดไปตามลมหรือติดไปกับเสื้อผ้า

การป้องกันและกำจัด

หากพบระบาดพ่นด้วย ไวตาแวกซ์ (คาร์บอกวิน) นูสตาร์ (ฟลูวิลาโซล) หรือโพรฟินาโซล (โพรฟินาโซล)

ผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปลูกองุ่นระบบใหม่ของโครงการหลวง

พื้นที่เกิดโรค
แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค