ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญโรคทางการเกษตรของเดือน ธันวาคม

photo   

อภิรดี อภิชัย

นักวิชาการ

photo   

อภิรดี ผู้ยอดยิ่ง

นักวิชาการ

photo   

สุมาลี เม่นสิน

นักวิชาการ

อารักขาพืช

photo

พืชผัก

view more
photo

พืชไร่

view more
photo

ไม้ผล

view more
photo

ไม้ดอกและไม้ประดับ

view more
photo

ปศุสัตว์

view more
photo

กาแฟ

view more

พื้นที่เพาะปลูกเสี่ยงต่อการระบาด

Contact us