แจ้งเตือนโรคระบาดในเดือน มกราคม

photo   

โรคปลายไหลไหม้

สตรอเบอรี่

photo   

โรคราสนิม (Rust)

องุ่น

photo   

โรคใบจุดออลเทอนาเรีย

ตระกูลผักกาดหอม