แจ้งเตือนโรคระบาดในเดือน ธันวาคม

photo   

โรคราแป้ง (Powdery mildew)

สตรอเบอรี่

photo   

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)

สตรอเบอรี่

photo   

โรคราแป้ง (Powdery mildew)

องุ่น

photo   

โรคราน้ำค้าง (Downy mildew)

องุ่น

photo   

โรคใบจุดออลเทอนาเรีย

ตระกูลผักกาดหอม