แจ้งเตือนโรคระบาดในเดือน ตุลาคม

photo   

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)

สตรอเบอรี่

photo   

โรคไวรัส (Virus disease)

ตระกูลพริกมะเขือ

photo   

โรคราแป้ง (Powdery mildew)

องุ่น

photo   

โรคราน้ำค้าง (Downy mildew)

องุ่น

photo   

โรคราแป้ง (Powdery mildew)

ตระกูลพริกมะเขือ

photo   

โรคไหม้ไฟทอฟ (Phytophthora blight)

ตระกูลพริกมะเขือ

photo   

โรคเน่าคอดิน (Damping off of seedling)

ตระกูลพริกมะเขือ

photo   

โรคเหี่ยวเขียว (bacterial wilt)

ตระกูลพริกมะเขือ

photo   

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)

ตระกูลพริกมะเขือ

photo   

โรคใบจุดออลเทอนาเรีย

ตระกูลผักกาดหอม