แจ้งเตือนโรคระบาดในเดือน พฤศจิกายน

photo   

โรคไวรัส (Virus disease)

ตระกูลพริกมะเขือ

photo   

โรคราแป้ง (Powdery mildew)

องุ่น

photo   

โรคไหม้ไฟทอฟ (Phytophthora blight)

ตระกูลพริกมะเขือ

photo   

โรคใบจุดออลเทอนาเรีย

ตระกูลผักกาดหอม