แจ้งเตือนโรคระบาดในเดือน กรกฎาคม

photo   

โรคราแป้ง (Powdery mildew)

ตระกูลพริกมะเขือ