แจ้งเตือนโรคระบาดในเดือน พฤศจิกายน

photo     

โรคไวรัส (Virus disease)

ตระกูลพริกมะเขือ

photo     

โรคราแป้ง (Powdery mildew)

องุ่น

photo     

โรคไหม้ไฟทอฟ (Phytophthora blight)

ตระกูลพริกมะเขือ

photo     

โรคใบจุดออลเทอนาเรีย

ตระกูลผักกาดหอม