แจ้งเตือนโรคระบาดในเดือน มิถุนายน

photo     

โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot)

ข้าว

photo     

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)

ตระกูลพริกมะเขือ