โรคพืชในอารักขาพืชหมวด  ไม้ผล

photo     

โรคราน้ำค้าง (Downy mildew)

องุ่น

photo     

โรคราแป้ง (Powdery mildew)

องุ่น

photo     

โรคราสนิม (Rust)

องุ่น

photo     

โรคปลายไหลไหม้

สตรอเบอรี่

photo     

โรคใบจุด (Leaf spot)

สตรอเบอรี่

photo     

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)

สตรอเบอรี่

photo     

โรคราแป้ง (Powdery mildew)

สตรอเบอรี่