โรคราแป้ง (Powdery mildew) ของสตรอเบอรี่

ชื่อโรค/แมลง

โรคราแป้ง (Powdery mildew)

เชื้อสาเหตุ

พืชอาศัย (Host)

สตรอเบอรี่

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

มีนาคม เมษายน ธันวาคม

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

ทุกระยะการเจริญเติบโต

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

เกิดได้ทั้งบนใบ ก้านใบ ไหล และผล โดยพบผงสีขาวคล้ายแป้งกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ หากอาการรุนแรงจะทำให้ใบม้วนขึ้นและมีผลสีม่วง

การป้องกันและกำจัด

1. บำรุงต้นพืชให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอและให้น้ำแบบพ่นฝอยตอนเช้า

2. ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคออกจากแปลงปลูก 

3. ในช่วงที่สภาพอากาศมีความชื้นสูงควรป้องกันโดยใช้ผงฟู ร่วมกับน้ำมันปิโตรเลียมฉีดพ่นผงฟู (ใช้ผงฟู 200 กรัม/น้ำ 20 ลิตร) 

4. เมื่อต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัดควรพ่นช่วงก่อนติดดอก ให้ใช้สารกำจัดชนิดดูดซึมสลับกับสัมผัส เช่น คาร์เบนดาซิม สลับกับ แมนโคเซบ *น้ำมันปิโตรเลียมห้ามใช้ร่วมกับแคปแทน กำมะถัน โบแทรน และโอไมท์

ผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปลูกสตอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

พื้นที่เกิดโรค
แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค