โรคใบจุด (Leaf spot) ของสตรอเบอรี่

ชื่อโรค/แมลง

โรคใบจุด (Leaf spot)

เชื้อสาเหตุ

พืชอาศัย (Host)

สตรอเบอรี่

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

กันยายน

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

ทุกระยะการเจริญเติบโต

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

-ใบจุดตานก พบบนใบ แต่อาจพบบนก้านใบ ผล ไหล รวมทั้งฐานรองดอก เริ่มจากจุดขนาดเล็กสีม่วงเข้ม รูปร่างกลม แผลขยายออกกลางแผลสีน้ำตาลและเปลี่ยนเป็นสีเทา ขอบแผลสีม่วงแดง หากรุนแรงแผลรวมกันทำให้เกิดใบไหม้ 

-ใบจุด Pestalotia พบบนใบ ปรากฏจุดสีดำขนาดเล็ก และเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม แผลจะขยายใหญ่ขึ้น ตรงกลางแผลจะพบกลุ่มสปอร์สีดำ

-ใบจุดใบไหม้ Verticillium พบบนใบ ปรากฏจุดสีน้ำตาลแดง และลุกลามทั่วเนื้อใบ จนทำให้ใบเหี่ยวแห้งและตายในที่สุด

การป้องกันและกำจัด

1. ตัดส่วนที่เป็นโรคเผาทำลาย

2. บำรุงต้นให้แข็งแรง 

3. งดการให้น้ำแบบฝอยควรให้ระบบน้ำหยด 

4. เมื่อพบการระบาดควรใช้สารเคมี เช่น สกอร์ 250 อีซี คาร์เบนดาซิมสลับกับแมนโคเซบ

ผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปลูกสตอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

พื้นที่เกิดโรค
แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค