โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) ของสตรอเบอรี่

ชื่อโรค/แมลง

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)

เชื้อสาเหตุ

พืชอาศัย (Host)

สตรอเบอรี่

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

มีนาคม เมษายน กันยายน ตุลาคม ธันวาคม

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

ทุกระยะการเจริญเติบโต

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

เกิดได้ทุกส่วนของพืชทั้งบนใบ ก้านใบ ไหล โคนต้น ราก และผล แผลเป็นจุดขนาดเล็ก และขยายใหญ่เป็นสีดำคล้ำ แผลลึกขอบแผลสีดำ ตรงกลางแผลสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเทา เชื้อเข้าทำลายต้นทำให้พืชเหี่ยว เมื่อผ่าดูจะพบอาการสีน้ำตาลแดงหรือดำบนลำต้น (Crown)

การป้องกันและกำจัด

1. ใช้ไหลจากต้นแม่พันธุ์ที่ปลอดโรค

2. เตรียมดินให้ดี มีการระบายน้ำดี ดูแลต้นพืชให้มีความแข็งแรง

3. กำจัดวัชพืชในแปลง และตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคออกจากแปลง

4. หากเริ่มพบอาการหรือหลังฝนตกต่อเนื่อง ใช้สาร : เบโนมิล สลับกับ บีเอส (บาซิลลัส ซับทิลิส) งดให้ปุ๋ยไนโตรเจน *พบระบาดช่วงเก็บเกี่ยวใช้บีเอสหรือ BK33 พ่นทุก 3 วัน

เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปลูกสตอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

พื้นที่เกิดโรค
แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค