โรคพืชในอารักขาพืชหมวด  กาแฟ

photo     

โรคราสนิมของกาแฟ (Coffee leaf rust)

กาแฟ

photo     

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose disease)

กาแฟ