แจ้งเตือนโรคระบาดในเดือน สิงหาคม

photo     

โรคราน้ำค้าง (Downy mildew)

องุ่น

photo     

โรคราแป้ง (Powdery mildew)

ตระกูลพริกมะเขือ

photo     

โรคไหม้ไฟทอฟ (Phytophthora blight)

ตระกูลพริกมะเขือ

photo     

โรคเน่าคอดิน (Damping off of seedling)

ตระกูลพริกมะเขือ

photo     

โรคเหี่ยวเขียว (bacterial wilt)

ตระกูลพริกมะเขือ