แจ้งเตือนโรคระบาดในเดือน ธันวาคม

photo     

โรคราแป้ง (Powdery mildew)

สตรอเบอรี่

photo     

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)

สตรอเบอรี่

photo     

โรคราแป้ง (Powdery mildew)

องุ่น

photo     

โรคราน้ำค้าง (Downy mildew)

องุ่น

photo     

โรคใบจุดออลเทอนาเรีย

ตระกูลผักกาดหอม